Študija med uporabniki Bathmate črpalke

Bathmate zabava v postelji

Proizvajalec Bathmate črpalke, podjetje Ultramax, je naredilo raziskavo med obstoječimi uporabniki, ki so Bathmate uporabljali v razponu od nekaj dni pa vse do 13 tednov in več. V vzorec je bilo zajetih 500 uporabnikov iz Anglije in Švedske. Oglejte si rezultate ankete.

Pomembne ugotovitve

  • Za povečanje dolžine penisa za 1 cm ali več je upotrebno uporabljati Bathmate vsaj 4 tedne.
  • Za povečanje dolžine penisa za 2 cm ali več je potrebno uporabljati Bathmate vsaj 7 tednov.
  • Razlika v obsegu penisa se pozna že po prvem tednu uporabe ali najkasneje po drugem tednu.
  • Za povečanje obsega penisa za 2 cm ali več je potrebna uporaba Bathmate črpalke 13 tednov ali več.
  • Povprečni uporabnik potrebuje 4 tedne, da začuti intenzivnejše ejakulacije.

Analiza rezultatov

Splošne ugotovitve: Večina uporabnikov je Bathmate uporabljala več kot 13 tednov (29%). Glede povečanja dolžine in obsega penisa je odstotek podoben, saj se večina (85%) strinja, da se jim je penis povečal v dolžino, medtem ko se s trditvijo, da se jim je penis povečal v obseg strinja 86,2% anketirancev. S trditvijo, da imajo z uporabo Bathmate črpalke močnejše ejakulacije se strinja 81% anketirancev.

1. Penis se mi je povečal

Večina, kar 85% anketirancev, se strinja, da se jim je penis povečal v dolžino.

Dolžina penisa

2. Penis je pridobil na obsegu

Pri obsegu je odstotek še višji, saj se s trditvijo, da je njihov penis pridobil na obsegu, strinja 86,2% anketirancev.

Obseg penisa

 

3. Čas uporabe v tednih

Če upoštevamo podatke "Čas uporabe v tednih" lahko opazimo, da je odstotek uporabnikov, ki so uporabljali Bathmate manj kot 3 tedne (18,4%), skoraj enak odstotku uporabnikov, ki so dosegli rast manj kot 1 cm (17,9%). Iz tega lahko sklepamo, da je za povečanje dolžine penisa za vsaj 1 cm potrebno uporabljati Bathmate vsaj 4 tedne.

Čas uporabe

4. Za koliko centimetrov je vaš penis pridobil na dolžini

Ko se pogovarjamo o povečanju dolžine in obsega v centimetrih, so rezultati presenetljivi. Za 1 cm ali več se je dolžina penisa povečala kar 79,1% anketirancev.

Za povečanje penisa v dolžino za 2 cm ali več je potrebno uporabljati Bathmate vsaj 7 tednov, saj podatki kažejo, da je bilo uporabnikov, ki so uporabljali Bathmate vsaj 7 tednov, 56,4%, povečanja penisa v dolžino za več kot 2 cm pa je bilo deležno 59,5% anketirancev.

Dolžina v cm

5. Za koliko centimetrov je vaš penis pridobil na obsegu

Povečanja obsega penisa ni opazilo le 5,3% vseh uporabnikov. Ker je uporabnikov, ki so Bathmate uporabljali manj kot 1 teden 4,7%, lahko iz tega sklepamo, da se razlika v obsegu penisa pozna že po prvem tednu uporabe ali najkasneje po drugem tednu.

Seštevek uporabnikov, ki so povečali obseg penisa za 2, 3 ali 4 cm, znaša 26,3%, medtem ko je uporabnikov, ki so uporabljali Bathmate 13 tednov ali več, 29,5%. Iz tega lahko v grobem* sklepamo, da je za povečanje obsega penisa za 2 cm ali več potrebna uporaba Bathmate črpalke 13 tednov ali več.

*imamo namreč skoraj četrtino uporabnikov, ki navajajo, da so opazili spremembo v obsegu, vendar ne vedo točno koliko. Vsak izmed teh 25% uporabnikov si je lahko penis povečal v obseg za 2 cm ali več.

Obseg v cm

6. Moje ejakulacije so postale intenzivnejše

Močnejše ejakulacije je izkusilo 81% vseh uporabnikov. Glede na to, da je uporabnikov, ki so Bathmate uporabljali več kot 4 tedne, 81,6%, lahko sklepamo, da je v povprečju potrebno 4 tedne, da uporabnik začuti bolj intenzivne ejakulacije.

Močnejše ejakulacije

Naroci svoj Bathmate!